Ημερομηνία Εκδήλωσης

Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2020 11:00

Αίθουσες ΕκδήλωσηςINNOVATHENS powered by Samsung

Διαφήμιση | Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

εκδήλωση

Σε αυτό το πρόγραμμα, μαθαίνουμε τις απαραίτητες έννοιες και τα πρακτικά εργαλεία σχετικά με την λειτουργία της Διαφήμισης.

Θεματολογία

    -Λειτουργία και ο στόχος της διαφήμισης.
    -Ο ρόλος της διαφήμισης στο μείγμα μάρκετινγκ.
    -H διαφήμιση στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ (IMC).
    -Η ιστορία και η εξέλιξη της διαφήμισης.
    -Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα σχετικά με τη διαφήμιση.
    -Διοίκηση της διαφημιστικής διαδικασίας.
    -Ο ρόλος του διαφημιστικού brief.
    -Μοντέλα της λειτουργίας της διαφήμισης.
    -Ιεραρχικά μοντέλα επιδράσεων. Μοντέλα επιδράσεων σε συνθήκες υψηλής και χαμηλής ανάμειξης.
    -Πλέγματα σχεδιασμού διαφημιστικής στρατηγικής.
    -Διαμόρφωση διαφημιστικών στόχων.
    -Σχεδιασμός διαφημιστικού προγράμματος.
    -Δημιουργική Στρατηγική: Σχεδιασμός και Εκτέλεση.
    -Ανάπτυξη μηνύματος και τύποι επικλήσεων.
    -Δημιουργική στρατηγική σε διαφορετικά μέσα.
    -Διαφήμιση σε διαδραστικά μέσα.
    -Επιλογή και προγραμματισμός διαφημιστικών μέσων.
    -Αξιολόγηση και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του διαφημιστικού προγράμματος.

Κλείστε τη θέση σας σήμερα

Κόστος συμμετοχής: €30

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο πρόγραμμα:

    1.Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η εγγραφή και η κατάθεση του ποσού για τη διασφάλιση της θέσης σας.
    2.Τηρείται αυστηρά η σειρά των εγγραφών καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.
    3.Με την εγγραφή σας στα προγράμματά μας, αποδέχεστε αυτόματα όλους τους όρους συμμετοχής και όρους χρήσης μας.
    4.Οι τιμές είναι τελικές με απόδειξη ή τιμολόγιο.
    5.Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει είτε δια ζώσης πραγματοποιηθεί στο INNOVATHENS (περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων), είτε μέσω ZOOM (περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων)
    6. Σε περίπτωση μερικού ή ολικού Lockdown ή απαγόρευση συναθροίσεων, ανάλογα με τα μέτρα της Κυβέρνησης για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας λόγω Covid-19, όσοι έχουν δηλώσει να παρακολουθήσουν Δια Ζώσης μια ενότητα, μεταφέρονται αυτόματα σε παρακολούθηση της ενότητας μέσω ZOOM.